นางโสภา ปุ่นสุวรรณ
นางโสภา ปุ่นสุวรรณ
ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายใน
ฝ่าย :

 

การศึกษา

  • ครุศาสตร์มหาบัณฑิต (อุดมศึกษา)

โทรศัพท์ภายใน 077-913323

Email Sopha.pun@sru.ac.th