กองตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบงานดำเนินงานของสำนักวิทยบริการฯ

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 กองตรวจสอบภายใน นำโดยอาจารย์โสภา ปุ่นสุวรรณ เข้าตรวจสอบการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องอุนากรรณ ชั้น 5 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ

Read more